Laatste update 11 december 2023

Privacy statement

Ik, Gerry Dijkstra, vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor mijn gratis blogs via mijn nieuwsbrief zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven of andere gratis informatie te sturen.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

1. Online als je één van mijn websites bezoekt, zoals www.padvaneigenwijsheid.nl (“website”);

2. Offline als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan mij geeft tijdens een afspraak omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn websites. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

 

De informatie die ik verzamel

Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

1. Persoonsgegevens die je actief aan mij verstrektAls je je aanmeldt om de nieuwste blogs via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen of een andere vorm van gratis inspriratie, dan vraag ik je jouw gegevens met mij te delen, zoals je voornaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de websites bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je straatadres en telefoonnummer. Je straatadres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn cursus, programma’s of diensten.

Facturen die je van mij ontvangt worden, handmatig, gemaakt in Factuursturen.nl van Leenman & Kuiper b.v. Ik wijs je erop dat Factuursturen.nl voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

2. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan mij worden doorgegeven
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijs je naar de gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn websites.

 

Hoe kan ik je gegevens gebruiken

  • Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals en de factuur. Ik stuur je als je een product of dienst bij mij hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief met updates en blogs
  • ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates en blogsik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij mijn diensten en producten en onze online cursus die je hebt gekocht
  • ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten
  • ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden. Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij mij gekocht of aangevraagd hebt zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie ik werk uitbesteed contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten (zoals bijvoorbeeld e-mail en websitehosting) om vragen en problemen voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

 

Samenwerkingspartners

Op mijn website plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

Mijn website is beschermd met ReCaptcha en hierop zijn de Google Privacy Policy en Terms of Service van toepassing.

 

De informatie die je gedeeld hebt inzien en aanpassen

Als je je hebt aangemeld op mijn websites voor mijn nieuwsbrief en andere dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd hebben. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar gerry@padvaneigenwijsheid.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar gerry@padvaneigenwijsheid.nl. Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Informatie die je openlijk deelt op websites of Social Media

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar je op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs of op mijn social media kanalen mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houd mijzelf niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

 

Wijzigingen in de privacy statement

Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

 

Vragen over het privacy statementIk houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar gerry@padvaneigenwijsheid.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Pad van Eigen Wijsheid – Gerry Dijkstra
Tjalling H. Haismastraat 6
9251AV Burgum